Nyheter 21 januari 2010

IFPI Digital Music Report 2010

Under torsdagen publicerade IFPI sin årliga rapport Digital Music Report, som sammanfattar utvecklingen för den digitala musikförsäljningen över hela världen. Det var sjunde gången rapporten publicerades och Musikindustrin.se var med på presskonferensen som hölls av John Kennedy, ordförande för IFPI, Eric Daugan, Senior Vice President Commercial Strategy på Warner Music och Rob Wells, Senior Vice President Digital på Universal Music Group.

Intäkterna för digital musik ökade med 12 % globalt och uppgick under år 2009 till 4,2 miljarder dollar. Elva miljoner separata spår finns nu tillgängliga på tjänsterna runt om i världen, och digital försäljning utgjorde 27 % av de totala intäkterna 2009, men med stora skillnader på olika marknader. Europa som helhet ligger fortfarande långt efter USA, 15 % av intäkterna kommer från digitalt medan hela 40 % av intäkterna i USA kommer från digital försäljning. För en del skivbolag ligger förhållandet redan på 50/50.

John Kennedy tryckte vid ett flertal tillfällen på att man kommer att fortsätta arbetet för att bekämpa piratkopierandet på nätet. På många marknader piratkopieras det fortfarande i lika stor utsträckning som tidigare, något som har resulterat i att skivbolagen inte längre kan investera i framför allt lokala artister och utgivningar. I Spanien, som är det europeiska land där det piratkopieras mest på nätet, är intäkterna nu endast en tredjedel av vad de var 2001 och under 2009 fanns det inte en enda ny lokal artist på topp 50 på försäljningslistan av album. Rob Wells från Universal dristade sig att säga att Spanien håller på att bli ett "cultural wasteland" och att den spanska regeringen måste göra något för att faktiskt bevara den spanska musikkulturen.

Australien, Sydkorea, Malaysia och Sverige var de länder som under 2009 såg en ökning av de totala intäkterna, inklusive fysisk försäljning av CD-skivor. I tre av dessa länder har hårdare lagstiftning införts under året, och John Kennedy drog därför slutsatsen att det framför allt är detta som orsakat uppgången.

I Japan, den största marknaden i Asien, minskade CD-försäljningen med 20 % jämfört med 2008, och de digitala intäkterna stod kvar på samma nivåer. Mobil fildelning framhölls som den stora orsaken till detta.

Spotify nämndes vid många tillfällen under presskonferensen, grundaren Daniel Ek citerades ett par gånger och tjänsten framhölls som en ny och mycket viktig aktör i musikindustrin. Eric Daugan, från Warner, konstaterade att i Storbritannien har 60-70 % av de som börjat använda Spotify "migrerat" från fildelningsnätverk och i Sverige är den siffran så hög som 75-80 %.

À la carte downloads är fortfarande den mest inkomstbringande affärsmodellen, men en mängd andra modeller har haft stor tillväxt under året. Framför allt är det streaming on demand som är den snabbast växande, men streaming utgör fortfarande bara 5% av de totala digitalintäkterna.

Downloads av album håller en hög nivå, trots att många kanske trott att den digitala utvecklingen skulle innebära att konsumenter skulle gå över till att enbart köpa separata spår. Framför allt är det digitala albumpaket som innehåller extra material i form av videos, extraspår och liknande, som har sett en stor ökning.

I rapporten framhålls Sverige som ett gott exempel, och Jonas Sjöström från SOM och Playground Music, intervjuades bl.a. Han sade: "Many people are asking – what went right in Sweden this year? This kind of growth is achievable when you have a combination of good user-friendly digital services and a deterrent response to piracy. Of course, this has to be just the start. The law in itself is not going to be a deterrent in the long run unless it is enforced." Daniel Ek från Spotify, och Björn Ulvaeus, finns också med i rapporten med uttalanden.

Det var en mycket positiv upplevelse att sitta och lyssna på den internationella musikindustrin som framhöll Sverige som ett gott exempel. Till skillnad mot de senaste årens mycket negativa syn på "piratkopierandets paradis" verkar det som om 2009 har blivit en vändpunkt, inte bara ekonomiskt, utan också i synen på Sverige som musikland.

Daniel Johansson

Rapporten finns att ladda ned på www.ifpi.org.