Nyheter 13 maj 2009

: Upphovsrättsseminarium hos Setterwalls

Tisdag eftermiddag den 12 maj anordnade Setterwalls Advokatbyrå ett välbesökt seminarium betitlat "Sänker piraterna skeppet M/S Upphovsrätt?".
Medverkande i panelen var Susanne Bodin från STIM, Jacob de Geer från filmtjänsten Ameibo, Patrik Hiselius från TeliaSonera, Gunnar Karnell, professor emeritus på Handelshögskolan, Karl Sigfrid från Moderaterna samt Roger Wallis, professor emeritus på KTH. Moderator för seminariet var Jonas Hallberg.

Setterwalls Jörgen Axelsson inledde och konstaterade att man aldrig har varit med om en juridisk fråga som har väckt så mycket uppmärksamhet tidigare och där de har fått så mycket förfrågningar från olika länder. Efter en gedigen genomgång av de medverkande panelisternas yrkesroller och deras synsätt på upphovsrätten inleddes själva debatten med frågan om upphovsrätten är i fara.

Gunnar Karnell kallade det hela för ett "populistiskt jippo" som har fått för stora proportioner, samtidigt som han var övertygad om att upphovsrätten kommer att finnas kvar framöver. Han jämförde med andra teknikskiften i historien och menade att det helt enkelt tar en stund tills det nya har satt sig.

Patrik Hiselius talade om konvergens inom tekniken men också om konvergens i samhället. Han menade att det behövs en konvergens bland de samhälleliga institutionerna för att få en helhetsbild i frågan. Han menade att om ISP:er skulle få ansvaret att blockera sajter skulle det bli en återvändsgränd eftersom kraven på att blockera allt fler sajter skulle eskalera och därmed bli ett hot mot demokratin och yttrandefriheten.

Susanne Bodin förklarade att STIM är för musikens spridning, men att det måste finnas lösningar för hur upphovsmännen ska kunna få betalt för den spridning som sker online av privatpersoner. Man har för avsikt att fortsätta jobba vidare med det fildelningsförslag man har presenterat tillsammans med de olika aktörerna.

Moderaten Karl Sigfrid höll med om att upphovsrätten som helhet inte är utmanad, däremot att vissa delar är det. Han vill att lagstiftningen ska anpassas till den verklighet som han menar att nätet och digital kopiering har skapat.

Jakob de Geer i sin tur tyckte att de här frågorna har ältats alldeles för länge med resultatet att allmänhetens syn på ägande och betalning har urvattnats. Han menade att politikerna behöver sätta ner foten för att visa vad det är som gäller.

Roger Wallis såg STIM:s förslag som något bra, men påpekade samtidigt att samtliga rättighetshavare måste finnas med för att kunna genomföra förslaget. Han menade också att konkurrenssituationen på musikmarknaden, med en koncentration av ägande till några få företag, förstör kreativiteten.

Efter ca en timmes diskussioner om ISP-ernas ansvar och vilka effekter införandet av IPRED och The Pirate Bay-domen har fått öppnades det upp för frågor från publiken. Alfons Karabuda, ordförande för SKAP, gav en kommentar där han menade att man borde kunna hantera den här frågan i flera steg, där första steget är att skapa en betalningsvilja för att sedan i nästa steg förändra beteenden och synsätt.

Seminariet avslutades med sammanfattande kommentarer från deltagarna för att sedan mynna ut i ett ivrigt diskuterande mingel bland de uppskattningsvis 100 besökarna, som stöttades av Setterwalls egenproducerade frozen margaritas.

Daniel Johansson