Nyheter 2 februari 2009

: Musikbranschen 2025 från Musikparlamentet

Den 28 januari genomfördes ett seminarium i Köpenhamn betitlat Musikbranschen 2025. Medverkade gjorde musiker och forskare såväl som företrädare för DR, 3 Mobil och KODA. Bakom arrangemanget stod Musikparlamentet, en nystartad dansk förening som har syftet att skapa gränsöverskridande möten för att försöka lösa de problem som musikbranschen står inför i framtiden.

I beskrivningen av föreningens verksamhet står följande:
"Mer konkret kommer Musikparlamentet att genomföra månatliga arrangemang med paneldebatter, utställningar och konserter. Varje kväll har ett tema som fungerar som en röd tråd under hela kvällen, både när det gäller utställningarna, konserterna och debattämnena. Alla – oberoende av om man är en del av branschen eller är musiker eller musikfan – är självklart välkomna att delta i härligheterna."
Daniel Johansson

Länkar:
Musikbranschen 2025
Läs mer om Musikparlamentet