2 mars 2010

Kulturrådet fördelar 23,2 miljoner kronor till arrangörer inom musikområdet

Kulturrådet har offentliggjort årets beslut om fördelning av totalt 34,8 miljoner kronor i bidrag till 69 arrangörer inom kulturområdet. Majoriteten av bidraget går till arrangörer inom musikområdet som nu får dela på 23,2 miljoner kronor i bidrag.

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till arrangörer av bland annat konserter, dansföreställningar och litterära evenemang. Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till levande musik i hela landet, skapa arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker och säkra ett musikliv av hög kvalitet. I år har Kulturrådet förstärkt bidragen till flera arrangörer för att stimulera till en interkulturell utveckling.

Kulturrådet ger i år bidrag till flera musikfestivaler, till exempel GAS-festivalen i Göteborg och Kalvfestivalen i Svenljunga. Dessutom får bl.a Kulturmejeriet i Lund bidrag för att arrangera konserter under 2010.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats.

Claes Olson

Länk
www.kulturradet.se/beviljadebidrag