Nyheter 8 januari 2019

4 SNABBA: Johanna Boström Stone/Makten Över Musiken

Mentorskapsprogrammet Makten över Musiken arbetar sedan många år för en mer jämställd musikbransch. Vi bad Johanna Boström Stone, styrelseordförande för MÖM, att berätta om planerna för 2019. 

 

Makten Över Musiken inleder 2019 med två workshops, berätta!

– Precis, vi kör igång året med två workshops i januari och februari! Vår populära workshop i ljudteknik kör vi för 5e gången, tisdag 15 januari 2018.

– Vår andra workshop har fokus på ledarskap, hur du kan stärka ditt eget och vad ledarskap innebär i en mansdominerad kontext som musikbranschen. Vi ser att ledarskap är en central pusselbit för att nå en jämställd musikbransch. Anmälan till båda workshops görs via vår hemsida och Facebook!

Hur ser planerna för 2019 ut i övrigt?

– Under 2019 kommer vi att avsluta denna omgång av vårt Mentorskapsprogram som startade våren 2018; 12 mentorspar ingår. Vårt seminareprogram som vi nämnt delar av ovan rullar på, vi har årsmöte i föreningen och fortsätter att söka finansiering för vidare utveckling och verksamhet.

MÖM startade 2012, sedan dess har det tagits alltfler initiativ för att öka jämställdheten i musikbranschen, inte minst sedan #metoo. Tycker du ni börjar se resultat? 

– Många initiativ startade till och med startade innan dess, men #metoo blev ett fantastiskt och starkt uppsamlingstillfälle som gjorde att alla fick upp ögonen för exakt hur viktiga dessa frågor är. MÖM riktar sig ju till själva branschen som sitter bakom skrivborden, och där har vi absolut sett en ökad medvetenhet omkring frågorna samt fler anställda kvinnor. Vi ser nu ram emot att allt det här även kommer påverka även chefspositionerna ytterligare.

Från ett MÖM-perspektiv, vad önskar du dig av 2019?

– Utvecklande adept/mentorskapsrelationer där ännu fler kvinnor blir stärkta och peppade av andras erfarenheter och vägledning, samt att rekryteringen till dom ledande positionerna i branschen fortsätter att breddas och satsar på mångfald!

Christel Valsinger

Det finns fortfarande några platser kvar till workshopen i ljudteknik som startar 15/1. Mer info finns här.

Kontakt för MöM är projektledare Jennifer Eriksson Nikolic som nås på info@maktenovermusiken.se