Nyheter 27 november 2018

Ett år efter #metoo – musikbolagen och förlagen svarar

Ett år efter #metoo råder rannsakningens tid. Ledde uppropen till något? Vad har gjorts inom musikbranschen för att skapa bättre villkor för att anmäla missförhållanden? För att minimera chansen för att de alls uppstår? MI skickade frågan till de stora förlagen och musikbolagen.

Med #metoo och musikbranschuppropet #närmusikentystnar, sattes ljuset på de sexuella övergrepp och trakasserier som under lång tid drabbat kvinnor och ickebinära, utan konsekvenser för gärningspersonerna. 

Som MI tidigare rapporterat var Musikförläggarnas VD Elisabet Widlund Fornelius tidig med att reagera på #närmusikentystnar. Som ordförande i Musiksverige kallade hon snabbt till ett extramöte som antog jämställdhet som den översta frågan på organsationens dagordning. Musikförläggarna startade också rapporteringstjänsten ”Jag rapporterar” i samarbete med Management By Kerstin. Dit kan den som upplevt kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i musikbranschen kan vända sig. 

Även IFPI Sverige gjorde förändringar. Vid en extra föreningsstämma ändrades styrelsens sammansättning till 50/50 kvinnor och män. Även Ifpi anlitar Management by Kerstin för rapportering av kränkningar och sexuella övergrepp.

Men vad har förlagen och musikbolagen själva gjort? MI ställde frågan till våra svenska majors. Här är svaren vi fick.

Frågan som skickades ut:

Har ni vidtagit något förändringsarbete för ökad jämställdhet sedan #metoo? Vad i så fall? Om inte, varför?

Johnny Tennander, VD, Sony/ATV

”Jag vill understryka att jämställdhet och mångfald var väldigt högt upp på vår agenda (och att vi aktivt arbetade för en ökad jämställdhet och mångfald) även innan #metoo . Vi har haft en jämställdhetspolicy på företaget sedan ett par år tillbaka och vi har sedan tidigare haft kvinnor i ledande positioner (General Manager, Adminchef, Synkchef, Ekonomichef) samt en majoritet av kvinnor i ledningsgruppen.

Men, självklart så gjorde #metoo även för oss att vi var tvungna att se oss i spegeln och verkligen rannsaka och ifrågasätta oss själva. Och detta har lett till ett ökat fokus på jämställdhet och ett flertal initiativ:

–       Vi har haft en grundlig intern diskussion med alla om vad vi behöver förbättra – så att alla anställda verkligen förstår vad #metoo handlar om och är med på vad vi har för värderingar

–       Vi lät en extern konsult granska vår jämställdhetspolicy

–       Vi har gjort om vår jämställdhetspolicy till en aktiv jämställdhetsplan –  som involverar hela personalen och rör alla delar i vår verksamhet med konkreta krav på initiativ och agerande

–       Vi har haft en extern föreläsning på kontoret

–       VD & GM har deltagit i en extern workshop om jämställdhet

–       Vi har satt upp olika rapporteringsvägar internt så att ingen är obekväm med att rapportera en eventuell händelse internt, oavsett vem det eventuellt rör (t ex VD eller någon i Ledningsgrupp)

–       Vi har pratat med Sony/ATV International HR om säkerställda interna rapportstrukturer och vägar

–       Vi har en Jämställdhetsgrupp med ständig uppgift att informera, förbättra och ifrågasätta

–       Vi har initierat ett Mentorskapsprogram för kvinnliga producenter tillsammans med Musikmakarna

–       Vi är nu också 50/50 på A&R avdelningen, vilket innebär att vi nu är minst 50% kvinnor på alla avdelningar

Martin Ingeström, VD, Universal Music Publishing:

”Vi anlitade genast  Management by Kerstin för ett föredrag och en genomgång med mig om vad vi kunde förbättra internt. Vi erbjöd också alla anställda enskilda samtal om dom önskade.

Vi gick igenom vår ledningsgrupp och medarbetargrupp och gjorde vissa förändringar.

Vi har också ett internt pågående arbete med Universals gemensamma HR chef för att se över rutiner som lönesättning och annat.

Det pågår också ett arbete med att få ut våra värderingar också till alla våra låtskrivare eftersom vi känner ett ansvar för dem.”

Jonas Siljemark, VD, Warner Music:

”Vi är engagerade i vårt jämställdhetsarbete och i att skapa en trygg arbetsplats. Globalt och lokalt har vi tydliggjort vår policy avseende sexuella trakasserier och vi har stärkt våra rapporteringsvägar som ska användas för att ta upp problem. Vi har också förstärkt våra utbildningsprogram för att förebygga och motverka trakasserier samt omedvetna fördomar. Allt för att säkerställa jämlikhet och mångfald som kärnvärden i vår verksamhet.”

Christel Valsinger