Musikbolag 13 september 2018

Ventures: ny avdelning på Universal Music

Universal Music Ventures blir namnet på en ny avdelning på svenska Universal Music. Avdelningen kommer att ledas av Johannes Sjöberg.

”I dag sträcker sig artisteri bredare än någonsin tidigare i historien. Nya plattformar föds och kreatörer skapar meningsfulla upplevelser som får fans och artister att fördjupa relationen sinsemellan. Universal Music följer inte utvecklingen utan leder den framåt. För att skapa multidimensionella upplevelser på fler plattformar och förstärka servicen gentemot våra artister lanseras nu Universal Music Ventures (UMV)” beskriver Universal den nya avdelningen i ett pressmeddelande.

Avdelningen leds av Johannes Sjöberg med titeln Head of Universal Music Ventures som rapporterar till Per Sundin, President Nordic Region.

”Johannes Sjöberg är en av de mest kreativa personer jag träffat. Att bryta mönster, ifrågasätta det traditionella och att våga gå från ord till handling är det han brinner för. Han har inte bara idéer. Han genomför dom. Nästan alltid med lyckat resultat”,
säger Per Sundin.

I pressmeddelandet beskrivs avdelningens vision vidare:

”Under UMV samlas morgondagens idéer och utveckling i nya spännande plattformar. Det kommer bland annat att innefatta satsningar och investering i film, TV, teater, böcker, musikdramatiska verk, sync, konserter och e-sport. Detta tillsammans med strategiska samarbeten med andra branscher och företag kommer att ge våra artister utökade möjligheter att fullfölja och exponera sin kreativitet på fler plattformar.”

Johannes Sjöberg summerar:

”Vi på Universal har i många år satsat friskt i projekt som ligger lite utanför vår core business. Med mycket goda resultat. Men nu samlar vi allt under samma avdelning för att skapa en mer fokuserad och långsiktig plan. Våra artister ska veta att det finns en avdelning som kan ta deras artisteri längre hos oss”.

Lars Nylin