Nyheter 12 juni 2018

MIDEM Blandade känslor, men fortsatt viktig

Vare sig Export Music Sweden eller något av de andra nordiska exportkontoren hade någon monter vid Midem i år. Däremot arrangerade Midem en ”Nordic Beach Cabana” för möten. Runt 45 svenska delegater var registrerade. MI har pratat med Jesper Thorsson på Export Music Seden och en av delegaterna, Johan Hargeby.

Jesper Thorsson, VD på ExMS, summerar:

– Jag pratade med flera av de svenska delegaterna under mässan och intrycket är att de flesta verkar mycket nöjda med vad årets Midem gett dem i utdelning. Samma sak gäller mig själv när det gäller möten med asiatiska eller amerikanska partners i olika ExMS-projekt. Midem är ju anmärkningsvärt mindre än de galna åren på 2000-talet med närmast hysteriska besökarantal. Dock känns mässan mer fokuserad nu och seminarieprogrammet är mycket bättre och relevant. Ett problem arrangörerna har och försöker lösa är att i princip alla, även registrerade, hellre har sina möten ute på något café en sommardag på rivieran än inne i mässhallarna. Även prisbilden på delegatpass jämfört med andra mötesplatser är något många har synpunkter på. Kul att se många av svenskarna på ExMS get together drink på tisdagen.

Johan Hargeby på Sound Pollution är veteran sedan 27 Midem och lämnade, precis som de senaste åren, denna årgång med blandade känslor. För egen den gick det bra, men han har åsikter om Midem generellt.

– För oss var Midem väldigt lyckat, vilket beror på att vi har ett upparbetat nätverk av partners som vi träffar. Den förblir trots allt världens viktigaste musikbranschmässa.

Hur bedömer du Midems status 2018?

– Man måste ta i beaktning att musikbranschen kraftigt har förändrats över tid vilket gör att även Midem har förändrats. Det är tröttsamt med allt snack om hur allt var förr – bättre att se framåt! Men visst är det så att Midem har saker att fundera över, vi valde att inte delta i den gemensamma paviljongen, det kändes helt enkelt inte attraktivt nog. Midem ligger även helt fel prismässigt och priserna måste ned med två tredjedelar för att den negativa spiralen ska vända anser jag. Jag tror detta med prissättningen är en mycket viktigare sak än vad arrangörerna själva inser.

Vad saknar du?

– Musik! Nu är Midem en musikmässa utan musik vilket är lite märkligt, det säger sig själv att det inte kommer att fungera över tid. Midem består nu till stora delar av organisationer som studerar varandra och de kreativa aktörerna är i minoritet. Det är svårt att föreställa sig filmfestivalen utan film och utan stjärnor men Midem är nu faktiskt en musikmässa i princip utan musik och utan stjärnglans. Jag tror Midem har mycket att fundera på om de vill överleva, Sound Pollution har dock för avsikt att delta 2019 och vi har redan bestämt med flera av våra samarbetspartens att ses i Cannes 2019.

Lars Nylin