Nyheter 5 december 2017

JURIDIK SKAP och FST friade

Stockholms tingsrätt friade på måndagen de fem myndighetschefer inom kultursfären som åtalats misstänkta för mutbrott. Tingsrätten friade även på samtliga punkter de föreningar – SKAP och FST – som organiserat de tillställningar där mutbrotten skulle ha skett enligt åklagaren.

Det var efter ett inslag om bjudmiddagar i regi av SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och FST (föreningen svenska tonsättare) i Sveriges Radio-programmet Kaliber år 2014 som Riksenheten mot korruption inledde granskningen som ledde till åtal. Fem myndighetschefer inom kultursektorn har sedan dess varit borttagna från sina positioner.

Men Stockholms Tingsrätt valde att gå på försvarets linje och slår fast att middagarna ska betraktas som branschträffar och att det har varit legitimt för myndighetscheferna att närvara för att informera sig. Tingsrätten fastslår också att detta går i linje med de krav om samverkan som staten ställer på myndigheter.

– Denna utredning har pågått i snart nio månader, och dagens besked bekräftar det vi har sagt sedan start; det varken finns något otillbörligt eller ”mysko” med vårarrangemanget – att vara en intresseorganisation i den kreativa sektorn går tvärtom ut på att nätverka och aktivt skapa mötesplatser för dem vi representerar. Det är hela syftet med att vara en intresseorganisation, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

– Vill regeringen att man ska ha ett nära samarbete med konstnärer så ska det finnas utrymme för att kunna gå på middagar. Utifrån detta så har ju tingsrätten kommit fram till att det inte har funnits något uppsåt över huvud taget. Så det är ju en väldigt tydlig dom. Det är en tydlig anvisning till, i det här fallet åklagaren, men även kulturlivet generellt sett att det här ska vara okej. säger försvarsadvokat Henrik Olsson Lilja till Sveriges Radio.

I domen skriver Stockholms tingsrätt att man har tagit hänsyn till att tillställningarna varit branschträffar med stor och bred närvaro och att det förekommit prisutdelningar. Det har också varit av betydelse att tillställningarna bevakats av media och varit återkommande under många år. Såväl SKAP som FST signalerar att man efter domen kommer att återuppta sina traditioner.

– Det har varit en väldigt lång och krävande process för alla inblandade och det är skönt att det är över. Vi vill behålla syftet med julmiddagen, att verka för en dialog och skapa kontaktytor i det svenska musiklivet. I vilka former det blir framöver får vi återkomma till, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för FST i ett pressmeddelande.

– Jag kommer i utgångspunkt från vad tingsrätten har kommit fram till att ta ställning till om detta är någonting som jag anser bör överklagas eller inte. Men jag är inte där just nu, säger chefsåklagare Alf Johansson till Sveriges Radio.

Lars Nylin