IFPI Årsstatistiken för 2016/fortsatt uppgång

Nyheter

Skivbolagens organisation Ifpi Sverige sammanställer varje månad statistik över musikförsäljningen i Sverige. Två gånger om året offentliggörs sammanställningar av försäljningsstatistiken i form av hel- och halvårsrapporter. Nu är siffrorna för helåret 2016 klara. Den totala uppgången är 6,2% och man kan notera att även fysisk försäljning ökar för första gången på många år.

Statistiken från Ifpi består av musikförsäljningen från samtliga musikbolag i Sverige och är uppdelad på olika ljudformat: streaming, CD, vinyl, etc. Den totala uppgången är 6,2 %, men det kan noteras att även fysisk försäljning ökar med 0,5%, den första plussiffran på många år för den delen av musikkonsumtionen i Sverige. Bakgrunden är föga överraskande uppgången för vinyl.

Noterbart är också att YouTube och andra videostreamingtjänster endast står för 2 % av intäkterna, något som i branschen beskrivs med begreppet ”The value gap.”

Arbetet med att samla in och sammanställa statistik från musikförsäljning påbörjades redan 1964 av Grammofonleverantörernas förening (GLF) men 2010 tog Ifpi Sverige över denna uppgift.

Ludvig Werner, VD på Ifpi, säger om statistiken:

- Vi har vant oss vid att de strömmade musiktjänsterna de senaste åren skapat en mycket efterlängtad tillväxt i marknaden, men det är viktigt att inte glömma bort hur positivt det är att det även 2016 ökat med drygt sex procent. Med tio års erfarenhet av streaming och de nya ekonomiska villkor streamingen innebär vet vi nu hur viktigt det är för alla i näringskedjan, från kompositör till artist och skivbolag, att alla musiktjänster lyder under samma regelverk. Att en tjänst förhandlar med rättighetshavarna och betalar 60-70 procent av intäkterna medan en annan tjänst inte behöver förhandla och betalar 8-10 procent är helt enkelt inte hållbart.
Läs statistiken här: http://www.ifpi.se/statistik/ifpi-sverige-musikforsaljning/ar-2016/

Lars Nylin

 

Annons

Annons

Annons

Annons