Kobalt

Bakre raden från vänster: Klas Lunding, Taina Malén, Anna Kornelia Åberg, Ben Malén (100 SONGS), Lisa Holmgren, Carolina Eriksson (Kobalt), Anna Rolander, Isak Hellerup (100 SONGS)

Främre raden från vänster: Karin Antonson (100 SONGS), Johan Ekelund (Kobalt), Tommy Leino, Johan Forsberg (100 SONGS).

Annons