Nyheter 29 november 2012

ORGANISATION Skap till FN-konferens

FN:s råd för mänskliga rättigheter undersöker för första gången hur konstnärliga rättigheter angrips runt om i världen. Alfons Karabuda, ordförande i SKAP – Svenska Kompositörer Av Populärmusik och i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance, deltar i utredningens expertmöte i Genève 4-5 december.
Utredningen, som kommer att resultera i en rapport om konstnärlig yttrandefrihet i juni 2013, analyserar ur ett internationellt perspektiv såväl juridiska regelverk som på vilka sätt konstnärliga rättigheter idag angrips världen över av politiska, religiösa och ekonomiska intressen.
– Rätten till det egna ordet är central i varje konstnärligt uttryck. Utan den kan konstnärlig yttrandefrihet överhuvudtaget inte existera. Dessvärre ser vi hur musikskapare i hela världen berövas såväl sin yttrandefrihet som upphovsrätt – grundstenar i konstnärliga och mänskliga rättigheter, säger Alfons Karabuda, ordförande i SKAP och ECSA.
Utredningen, som är en del av en fyraårig global granskning, är den första av sitt slag som FN:s råd för mänskliga rättigheter genomför. Alfons Karabuda utsågs tidigare i höst till expert i utredningen och deltar närmast i arbetsmöte med rådets rapportör Farida Shaheed i Genève den 4-5 december. Expertmötet följs av ett offentligt samråd den 6 december.

Lars Nylin