Nyheter 14 november 2012

ORGANISATION Jesper Thorsson ny vd för Export Music Sweden

Jesper Thorsson har utsetts till ny vd för det svenska musikexportkontoret, Export Music Sweden. Jesper Thorsson börjar sin anställning den 1 januari 2013 och kommer att leda kontorets förändring mot stärkt export för hela musikbranschen, inkluderande alla musikgenrer.

Jesper Thorsson är utbildad inom musikvetenskap och projektledning, och har femton års erfarenhet från ledande befattningar i musikbranschen både på major- och independentbolag och har arbetat med vitt skilda genrer och artister genom åren. Senast som produktchef på musikbolaget Warner Music, ett arbete som inneburit bland annat marknadsföring och pr.

– Jag ser fram emot att leda och bredda Export Music Sweden. Ett mycket spännande uppdrag i en tid av stor förändring för hela musikbranschen. Efter nyår startar vi direkt med att vara lyhörda och definiera behoven för att nå ökade intäkter från musik som framförs och säljs i utlandet till bolag och enskilda musiker, artister och musikskapare, säger Jesper Thorsson, tillträdande vd för Export Music Sweden.

Ägarna SAMI, Stim och Ifpi beslutade i somras att förändra Export Music Swedens verksamhet. Syftet med förändringen är att fler ska kunna ta del av verksamheten och i förlängningen få ökade intäkter från utlandet. Den nya verksamheten är till för alla medlemmar i SAMI, Stim och Ifpi/SOM, oavsett musikgenre och grad av kommersialisering. Musikexportkontoret ska efter årsskiftet arbeta med:

  • Information och utbildning till hela den svenska musikbranschen om hur man exporterar musik
  • Information till utländska journalister och musikbokare om den svenska musiken
  • Stärkt samarbete inom Norden och med andra kulturella och kreativa näringar

– Vi är mycket glada att välkomna Jesper som vd för musikbranschens exportkontor. Med Jesper får vi en kompetent och resultatorienterad ledare som kommer att arbeta för att ytterligare sprida den svenska musiken i utlandet, säger Jan Granvik, ordförande för Export Music Sweden.

Export Music Sweden ägs av SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation), Stim (Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå) och Ifpi Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) inkluderande SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter). Verksamheten finansieras både av musikbranschen genom ägarna, och av det offentliga genom myndigheter på kultur- och exportområdet.

Den svenska musikbranschen exporterade år 2010 musik för 800 miljoner kronor. Jesper Thorsson efterträder Anders Hjelmtorp.

Lars Nylin