Okategoriserade 20 november 2009

Lennart Desmond död

Svensk musikindustri har sorg. Lennart Desmond, en av landets mest respekterade musikförläggare genom tiderna, har i sviterna efter ett hjärtstillestånd gått bort i en ålder av 78 år.

Desmond föddes 1931 i Stockholm. Innan han inledde sin framgångsrika karriär i musikbranschen arbetade han på Svenska Handelsbaken, Skånska Cementgjuteriet och för Barracudaverken, ett företag som bl.a. tillverkar plasthallar.

Lennart kom till Nordiska Musikförlaget 1971. Förlaget hade förutom en butik vid Sergels Torg i Stockholm en stor verksamhet inom seriös musik. Desmonds uppgift blev att komplettera verksamheten med populärmusik. Det gjorde han genom att börja kontraktera låtskrivare och genom att sluta avtal med internationella förlag, i förlagsbranschen oftast kallat sub-förlagsavtal.

1974 skrev Lennart Desmond ett sådant avtal, med amerikanska Warner Bros Music, som därefter skulle komma att färga hans resterande yrkesliv. 1977 startade Desmond Warner Bros Scandinavia AB, detta efter ett i förlagssammanhanget senare mytomspunnet telefonsamtal hemifrån källaren i hans villa.

Det nya förlagets första kontor placerades i ett kontorshotell i Bromma. Warner Bros Scandinavia blev dock inte så långvariga där, Lennart insåg nämligen snabbt att Bromma flygplats radar via hans kassettbandspelares bandhuvud orsakade pipljud på förlagets demokassetter!

Verksamheten flyttades istället till en villa i norrförorten Enebyberg. Där utvecklades verksamheten snabbt och personalen var snart halvdussinet personer stor inklusive sonen Hans.

En uppmärksammad kontraktering i den eran var Björn Afzelius. Den senare blev ofta kritiserad av sin omgivning i den progressiva musikrörelsen, för att han lierat sig med ett multinationellt bolag. Men samarbetet var framgångsrikt och Afzelius blev kvar fram till sin död på 1990-talet, under tiden hade Warner också hunnit köpa hans låtkatalog . Andra samarbeten som inleddes var med personligheten Kenta Gustafsson och med en då helt ung Eric Gadd.

Lennart Desmond insåg i skiftet mellan 1970- och 80-tal att musikförlagsverksamheten måste hanteras på ett mer rationellt och modernt sätt. Han inledde därför ett samarbete med Carl Aspegren på företaget MF Företagstjänst. Därefter utvecklade ett IT-baserat system för copyrights och royaltyutbetalningar som Warner Bros Scandinavia i det skedet var unika med i världen. Desmond fick även med sig upphovsrättsföreningarna STIM och ncb och par av de andra stora svenska förlagen i detta arbete.

1987 köpte Warner Bros förlaget Chappell/Intersong och bildade det som i dag heter Warner/Chappell Music. Lennart Desmond blev som ansvarig för Sverigekontoret den förste chefen som utsågs för det sammanslagna nya storförlaget. Faktumet att det svenska kontoret låg så långt framme på området gjorde att Lennart och Hans Desmond utsågs att på världsbasis leda det nya företagets utveckling av datahantering. Far och son Desmond hade tack vare detta under många år mer eller mindre klippkort på rutten Stockholm – London.

I samband med sammanslagningen inledde Lennart Desmond en utökad verksamhet i Norden genom att bl.a. köpa ut de övriga delägarna i notdistributionsbolaget Notservice. I det bolaget inleddes en modernisering och nyaktivering med rekryteringen av en extern VD, Ingemar Bergman (senare VD på Sweden Music). Man köpte även ett danskt förlag och öppnade ett kontor i Oslo, varefter det startades ett Warner/Chapppel Denmark respektive Warner/Chappell Norway. 1993 fullbordade Lennart Desmond sitt nordiska förlagsbygge genom att Warner/Chappell förvärvade det finska musikbolaget Fazer Musikki oy och införlivade dess förlagsdel med Warner/Chappell.

Parallellt med detta gjordes sub-förlagsavtal med förlag som Walt Disney, Cherry Lane, Acuff Rose, Boosey & Hawks, Universal, Shott och Rondor Music. Upphovsmän/artister som kontrakterades var bl.a. Andreas Carlsson, Backyard Babies, Electric Boys, Inner Circle, John Norum och Jörgen Elofsson.

När Lennart Desmond år 2002 gick i pension vid 71 års ålder hade Warner/Chappell Music Scandinavia AB 63 anställda i fyra länder och omsatte 250 miljoner kronor. Förlaget var även marknadsledande inom noter och seriös musik.

Lennart Desmond värnade från dag ett om upphovsmannen och hans/hennes rättigheter. Desmond myntade uttrycket: ”Om vi har rättigheterna till en miljon låtar inom W/C har vi också en miljon skyldigheter att tillvarata dess upphovsmäns rättigheter.”

Några exempel på att Lennart Desmond även i praktiken levde efter det mottot:

Han tillät aldrig att en lokal textförfattare kunde erhålla ersättningar från originalupphovsmannens andelar om det inte var den lokala texten som framfördes/såldes. Desmond förändrade så att det aktuella svenska musikförlaget kunde förhandla en marknadsbaserad ersättning för en svensk upphovsman vid ett s.k. synkroniseringstillfälle, detta istället för att det hamnade under en standardtariff på STIM. Han stämde vid ett tillfälle den Norska Musikförläggareföreningen för diskriminerande författningsregler (ingen dom föll dock då författningsreglerna ändrades under tiden).

Dessa och andra händelser är bara några orsaker till att inte bara den svenska förlagsbranschen, utan också det svenska musiksammanhanget i sin helhet, känner sorg inför nyheten att Lennart Desmond lämnat oss. Lennart sörjs närmast av sin familj; fru Ninni och barnen Tommy, Hans och Carina.

Lars Nylin

Chefredaktör Musikindustrin.se